دبش06 - مرابحه ش. دبش سبز گستر14060717

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/03/01 06:12:22
آخرین قیمت 1000000 0
اولین قیمت 1000000 0
بیشترین قیمت 1000000 0
کمترین قیمت 1000000 0
قیمت پایانی 1000000 0
قیمت پایانی روز قبل 1000000
حداکثر قیمت مجاز 1050000.00 5
حداقل قیمت مجاز 950000.00 -5
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
میانگین حجم ماه 0

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 0 0
حجم فروش 0 0
تعداد خرید 0 0
تعداد فروش 0 0

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی دبش06
نماد 30 رقمی مرابحه ش. دبش سبز گستر14060717
کد 5 رقمی نماد DB1Q1
کد 12 رقمی نماد IRB3DB010671
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت مرابحه ش. دبش سبز گستر14060717
نام لاتین شرکت Debsh MRB 271009
کد 4 رقمی شرکت DB01
کد 12 رقمی شرکت IRB3DB010679
بازار بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک مرابحه

تبادل نظر