همراه - شرکت ارتباطات سیار ایران

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی همراه
نماد 30 رقمی شرکت ارتباطات سیار ایران
کد 5 رقمی نماد HMRZ1
کد 12 رقمی نماد IRO1HMRZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت شرکت ارتباطات سیار ایران
نام لاتین شرکت Iran Mobil Tele
کد 4 رقمی شرکت HMRZ
کد 12 رقمی شرکت IRO1HMRZ0007
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه مخابرات
زیرگروه مخابرات