اتکاسا - بیمه اتکایی سامان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اتکاسا
نماد 30 رقمی بیمه اتکایی سامان
کد 5 رقمی نماد SREP1
کد 12 رقمی نماد IRO7SREP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت بیمه اتکایی سامان
نام لاتین شرکت Saman Reinsurance
کد 4 رقمی شرکت SREP
کد 12 رقمی شرکت IRO7SREP0000
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
زیرگروه بیمه غیرزندگی