پترول - گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/03/07 06:10:35
آخرین قیمت 1607.0000 -1.47
اولین قیمت 1607.0000 -1.47
بیشترین قیمت 1607 -1.47
کمترین قیمت 1607.0000 -1.47
قیمت پایانی 1631 0
قیمت پایانی روز قبل 1631
حداکثر قیمت مجاز 1663.00 1.96
حداقل قیمت مجاز 1599.00 -1.96
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
میانگین حجم ماه 55402652

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 22662513 15345121
حجم فروش 37969865 37769
تعداد خرید 536 3
تعداد فروش 242 1

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی پترول
نماد 30 رقمی گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
کد 5 رقمی نماد IPTR1
کد 12 رقمی نماد IRO1IPTR0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
نام لاتین شرکت S*Ir.Inv.Petr.
کد 4 رقمی شرکت IPTR
کد 12 رقمی شرکت IRO1IPTR0001
بازار بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود

تبادل نظر