فن افزار - توسعه فن افزار توسن

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فن افزار
نماد 30 رقمی توسعه فن افزار توسن
کد 5 رقمی نماد TOTZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3TOTZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت توسعه فن افزار توسن
نام لاتین شرکت Tosan Techno
کد 4 رقمی شرکت TOTZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3TOTZ0007
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
زیرگروه مشاوره و تهیه نرم افزار