شکام - صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شکام
نماد 30 رقمی صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
کد 5 رقمی نماد KICZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3KICZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
نام لاتین شرکت Kimyagaran Chem.
کد 4 رقمی شرکت KICZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3KICZ0003
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود