بشهاب - لامپ‌ پارس‌ شهاب‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی بشهاب
نماد 30 رقمی لامپ‌ پارس‌ شهاب‌
کد 5 رقمی نماد LAPS1
کد 12 رقمی نماد IRO1LAPS0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت لامپ‌ پارس‌ شهاب‌
نام لاتین شرکت Pars Shahab
کد 4 رقمی شرکت LAPS
کد 12 رقمی شرکت IRO1LAPS0006
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
زیرگروه تولید لامپ برقی و تجهیزات روشنایی