ویسا - سرمایه گذاری ایساتیس پویا

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ویسا
نماد 30 رقمی سرمایه گذاری ایساتیس پویا
کد 5 رقمی نماد ISTP1
کد 12 رقمی نماد IRO7ISTP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا
نام لاتین شرکت Isatis Pooya
کد 4 رقمی شرکت ISTP
کد 12 رقمی شرکت IRO7ISTP0004
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی