ددانا - داروسازی دانا

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ددانا
نماد 30 رقمی داروسازی دانا
کد 5 رقمی نماد DPHZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3DPHZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت داروسازی دانا
نام لاتین شرکت Daana Pharma Co
کد 4 رقمی شرکت DPHZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3DPHZ0008
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی