تسه0008 - امتیازتسهیلات مسکن آبان1400

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تسه0008
نماد 30 رقمی امتیازتسهیلات مسکن آبان1400
کد 5 رقمی نماد MZ351
کد 12 رقمی نماد IRO6MSKZ0081
نوع اوراق تسهیلات فرابورس
نام شرکت امتیازتسهیلات مسکن آبان1400
نام لاتین شرکت Mortgage Right0008
کد 4 رقمی شرکت MSKZ
کد 12 رقمی شرکت IRO6MSKZ0089
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
زیرگروه اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن