فروژ - صنایع فروآلیاژ ایران

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فروژ
نماد 30 رقمی صنایع فروآلیاژ ایران
کد 5 رقمی نماد IFIZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3IFIZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت صنایع فروآلیاژ ایران
نام لاتین شرکت IranFerroalloyInd.
کد 4 رقمی شرکت IFIZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3IFIZ0004
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه