اوان - مبین وان کیش

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اوان
نماد 30 رقمی مبین وان کیش
کد 5 رقمی نماد MOBZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3MOBZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت مبین وان کیش
نام لاتین شرکت Mobin One Kish
کد 4 رقمی شرکت MOBZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3MOBZ0004
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه اطلاعات و ارتباطات
زیرگروه خدمات ارزش افزوده