تسه9910 - امتیاز تسهیلات مسکن دی99

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تسه9910
نماد 30 رقمی امتیاز تسهیلات مسکن دی99
کد 5 رقمی نماد MZ251
کد 12 رقمی نماد IRO6MSKZ99A1
نوع اوراق تسهیلات فرابورس
نام شرکت امتیاز تسهیلات مسکن دی99
نام لاتین شرکت Mortgage Right9910
کد 4 رقمی شرکت MSKZ
کد 12 رقمی شرکت IRO6MSKZ99A8
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
زیرگروه اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن