کارام - صنایع سرام آرا

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کارام
نماد 30 رقمی صنایع سرام آرا
کد 5 رقمی نماد CEIP1
کد 12 رقمی نماد IRO7CEIP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت صنایع سرام آرا
نام لاتین شرکت Ceram Ara Ind.
کد 4 رقمی شرکت CEIP
کد 12 رقمی شرکت IRO7CEIP0009
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه کاشی و سرامیک
زیرگروه تولید گل و سرامیک ساختمانی