البرز - بیمه البرز

آخرین تغییرات

1402/12/05 15:33:00
آخرین قیمت 2542.0000 -0.39
اولین قیمت 2583.0000 1.21
بیشترین قیمت 2583.0000 1.21
کمترین قیمت 2518.0000 -1.33
قیمت پایانی 2534.0000 -0.71
قیمت پایانی روز قبل 2552.0000
حداکثر قیمت مجاز 2718.0000 6.5
حداقل قیمت مجاز 2364.0000 -7.37
تعداد معاملات 322
حجم معاملات 39836816
ارزش معاملات 100945220693.0000
میانگین حجم ماه 12443217

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 2633606 37203210
حجم فروش 4176192 35660624
تعداد خرید 46 3
تعداد فروش 53 4

شناسه سهام

نماد فارسی البرز
نماد 30 رقمی بیمه البرز
کد 5 رقمی نماد BALB1
کد 12 رقمی نماد IRO1BALB0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت بیمه البرز
نام لاتین شرکت S*Alborz Bimeh
کد 4 رقمی شرکت BALB
کد 12 رقمی شرکت IRO1BALB0001
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
زیرگروه بیمه غیرزندگی