ختوقا - قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ختوقا
نماد 30 رقمی قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌
کد 5 رقمی نماد GHAT1
کد 12 رقمی نماد IRO1GHAT0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌
نام لاتین شرکت Iran Auto-Parts
کد 4 رقمی شرکت GHAT
کد 12 رقمی شرکت IRO1GHAT0002
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری