فکمند - گسترش قطعه سازی کمند

آخرین تغییرات

1402/12/02 12:24:34
آخرین قیمت 28750.0000 2.86
اولین قیمت 28400 1.61
بیشترین قیمت 28750.0000 2.86
کمترین قیمت 28200.0000 0.89
قیمت پایانی 28750 2.86
قیمت پایانی روز قبل 27950
حداکثر قیمت مجاز 28750.00 2.86
حداقل قیمت مجاز 27150.00 -2.86
تعداد معاملات 326
حجم معاملات 3715741
ارزش معاملات 106767458500
میانگین حجم ماه 1360864

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 1890029 1825712
حجم فروش 3715741 0
تعداد خرید 93 3
تعداد فروش 67 0

شناسه سهام

نماد فارسی فکمند
نماد 30 رقمی گسترش قطعه سازی کمند
کد 5 رقمی نماد KPMP1
کد 12 رقمی نماد IRO7KPMP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت گسترش قطعه سازی کمند
نام لاتین شرکت Kamand Parts Mfg.
کد 4 رقمی شرکت KPMP
کد 12 رقمی شرکت IRO7KPMP0000
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه ساخت محصولات فلزی
زیرگروه تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده