گشان - توسعه بین المللی پدیده شاندیز

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی گشان
نماد 30 رقمی توسعه بین المللی پدیده شاندیز
کد 5 رقمی نماد PSDP1
کد 12 رقمی نماد IRO7PSDP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز
نام لاتین شرکت Padideh Shandiz
کد 4 رقمی شرکت PSDP
کد 12 رقمی شرکت IRO7PSDP0003
بازار بازار پایه نارنجی فرابورس
کد تابلو 7
گروه هتل و رستوران
زیرگروه هتل ها ، اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه