متال - صندوق س فلزات دایا-بخشی

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی متال
نماد 30 رقمی صندوق س فلزات دایا-بخشی
کد 5 رقمی نماد METF1
کد 12 رقمی نماد IRT1METF0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س فلزات دایا-بخشی
نام لاتین شرکت Metal ETF
کد 4 رقمی شرکت METF
کد 12 رقمی شرکت IRT1METF0001
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام