دیبا - صندوق س بازده پایه صبا-ثابت

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی دیبا
نماد 30 رقمی صندوق س بازده پایه صبا-ثابت
کد 5 رقمی نماد DIBA1
کد 12 رقمی نماد IRT1DIBA0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س بازده پایه صبا-ثابت
نام لاتین شرکت DIBA ETF
کد 4 رقمی شرکت DIBA
کد 12 رقمی شرکت IRT1DIBA0003
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت