سآبیک - سیمان آبیک

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سآبیک
نماد 30 رقمی سیمان آبیک
کد 5 رقمی نماد ABIK1
کد 12 رقمی نماد IRO1ABIK0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سیمان آبیک
نام لاتین شرکت Abiak Cement
کد 4 رقمی شرکت ABIK
کد 12 رقمی شرکت IRO1ABIK0005
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه سیمان، آهک و گچ
زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ