اراد69 - مرابحه عام دولت69-ش.خ0310

آخرین تغییرات

1402/12/08 14:59:21
آخرین قیمت 999600 5
اولین قیمت 999600 5
بیشترین قیمت 999600 5
کمترین قیمت 999600 5
قیمت پایانی 999600 5
قیمت پایانی روز قبل 952000
حداکثر قیمت مجاز 999600.00 5
حداقل قیمت مجاز 904400.00 -5
تعداد معاملات 1
حجم معاملات 5000
ارزش معاملات 4998000000
میانگین حجم ماه 55652

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 0 5000
حجم فروش 0 5000
تعداد خرید 0 1
تعداد فروش 0 1

شناسه سهام

نماد فارسی اراد69
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت69-ش.خ0310
کد 5 رقمی نماد G69Q1
کد 12 رقمی نماد IRB4SG6903A1
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت69-ش.خ0310
نام لاتین شرکت SOV.GMR659.SP25011
کد 4 رقمی شرکت SG69
کد 12 رقمی شرکت IRB4SG6903A3
بازار -'
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت