سکه0310پ04 - تمام سکه طرح جدید 0310 صادرات

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سکه0310پ04
نماد 30 رقمی تمام سکه طرح جدید 0310 صادرات
کد 5 رقمی نماد K0141
کد 12 رقمی نماد IRK1K01403A1
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت تمام سکه طرح جدید 0310 صادرات
نام لاتین شرکت Gold Coin 0310
کد 4 رقمی شرکت K014
کد 12 رقمی شرکت IRK1K01403A2
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی