دبالک - مواد اولیه دارویی البرز بالک

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی دبالک
نماد 30 رقمی مواد اولیه دارویی البرز بالک
کد 5 رقمی نماد BLKZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3BLKZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت مواد اولیه دارویی البرز بالک
نام لاتین شرکت Alborz Bulk Co.
کد 4 رقمی شرکت BLKZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3BLKZ0009
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی