قشیر - قند شیروان قوچان و بجنورد

آخرین تغییرات

1402/12/08 12:29:41
آخرین قیمت 9360 0.97
اولین قیمت 9450 1.94
بیشترین قیمت 9570 3.24
کمترین قیمت 9150 -1.29
قیمت پایانی 9320 0.54
قیمت پایانی روز قبل 9270
حداکثر قیمت مجاز 9730.00 4.96
حداقل قیمت مجاز 8810.00 -4.96
تعداد معاملات 305
حجم معاملات 1005365
ارزش معاملات 9373152580
میانگین حجم ماه 3053521

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 891372 113993
حجم فروش 1005365 0
تعداد خرید 91 2
تعداد فروش 104 0

شناسه سهام

نماد فارسی قشیر
نماد 30 رقمی قند شیروان قوچان و بجنورد
کد 5 رقمی نماد GHSZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3GHSZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت قند شیروان قوچان و بجنورد
نام لاتین شرکت Ghand Shirvan
کد 4 رقمی شرکت GHSZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3GHSZ0002
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه قند و شکر
زیرگروه تولید شکر