قشیر - قند شیروان قوچان و بجنورد

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی قشیر
نماد 30 رقمی قند شیروان قوچان و بجنورد
کد 5 رقمی نماد GHSZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3GHSZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت قند شیروان قوچان و بجنورد
نام لاتین شرکت Ghand Shirvan
کد 4 رقمی شرکت GHSZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3GHSZ0002
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه قند و شکر
زیرگروه تولید شکر