غبهار - کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی غبهار
نماد 30 رقمی کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان
کد 5 رقمی نماد GKHP1
کد 12 رقمی نماد IRO7GKHP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان
نام لاتین شرکت Golbahar Khorasan
کد 4 رقمی شرکت GKHP
کد 12 رقمی شرکت IRO7GKHP0008
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه تولید سایر محصولات غذایی