غبهار - کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان

آخرین تغییرات

1402/12/08 12:29:59
آخرین قیمت 16130 0.88
اولین قیمت 16100 0.69
بیشترین قیمت 16380 2.44
کمترین قیمت 15600 -2.44
قیمت پایانی 16020 0.19
قیمت پایانی روز قبل 15990
حداکثر قیمت مجاز 16460.00 2.94
حداقل قیمت مجاز 15520.00 -2.94
تعداد معاملات 60
حجم معاملات 231044
ارزش معاملات 3701123090
میانگین حجم ماه 613699

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 231044 0
حجم فروش 231044 0
تعداد خرید 16 0
تعداد فروش 32 0

شناسه سهام

نماد فارسی غبهار
نماد 30 رقمی کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان
کد 5 رقمی نماد GKHP1
کد 12 رقمی نماد IRO7GKHP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان
نام لاتین شرکت Golbahar Khorasan
کد 4 رقمی شرکت GKHP
کد 12 رقمی شرکت IRO7GKHP0008
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه تولید سایر محصولات غذایی