ثروتم - صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ثروتم
نماد 30 رقمی صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س
کد 5 رقمی نماد CSAF1
کد 12 رقمی نماد IRT3CSAF0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س
نام لاتین شرکت Servat Parsian ETF
کد 4 رقمی شرکت CSAF
کد 12 رقمی شرکت IRT3CSAF0006
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام