غصینو - صنعتی مینو

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی غصینو
نماد 30 رقمی صنعتی مینو
کد 5 رقمی نماد MINZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3MINZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت صنعتی مینو
نام لاتین شرکت Minoo Industry
کد 4 رقمی شرکت MINZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3MINZ0008
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه تولید نان و محصولات وابسته