وپخش - داروپخش‌ (هلدینگ‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وپخش
نماد 30 رقمی داروپخش‌ (هلدینگ‌
کد 5 رقمی نماد DARO1
کد 12 رقمی نماد IRO1DARO0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت داروپخش‌ (هلدینگ‌
نام لاتین شرکت Daroupakhsh
کد 4 رقمی شرکت DARO
کد 12 رقمی شرکت IRO1DARO0008
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید سایر محصولات دارویی