شپترو - پتروشیمی آبادان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شپترو
نماد 30 رقمی پتروشیمی آبادان
کد 5 رقمی نماد APTP1
کد 12 رقمی نماد IRO7APTP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت پتروشیمی آبادان
نام لاتین شرکت Abadan Petro.
کد 4 رقمی شرکت APTP
کد 12 رقمی شرکت IRO7APTP0005
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی