پارتا - مجتمع صنعتی آرتاویل تایر

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی پارتا
نماد 30 رقمی مجتمع صنعتی آرتاویل تایر
کد 5 رقمی نماد ARTZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3ARTZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر
نام لاتین شرکت Artavil Tire
کد 4 رقمی شرکت ARTZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3ARTZ0005
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه لاستیک و پلاستیک
زیرگروه تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی