آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی پکویر
نماد 30 رقمی کویر تایر
کد 5 رقمی نماد KVRZ1
کد 12 رقمی نماد IRO1KVRZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کویر تایر
نام لاتین شرکت Kavir Tire
کد 4 رقمی شرکت KVRZ
کد 12 رقمی شرکت IRO1KVRZ0001
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه لاستیک و پلاستیک
زیرگروه تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی