زکشت - کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

آخرین تغییرات

1402/12/02 12:29:58
آخرین قیمت 22700 -1.94
اولین قیمت 23650 2.16
بیشترین قیمت 23650.0000 2.16
کمترین قیمت 22000.0000 -4.97
قیمت پایانی 23150 0
قیمت پایانی روز قبل 23150
حداکثر قیمت مجاز 24750.00 6.91
حداقل قیمت مجاز 21550.00 -6.91
تعداد معاملات 176
حجم معاملات 681610
ارزش معاملات 15767637250
میانگین حجم ماه 2086947

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 246285 435325
حجم فروش 681610 0
تعداد خرید 60 1
تعداد فروش 68 0

شناسه سهام

نماد فارسی زکشت
نماد 30 رقمی کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
کد 5 رقمی نماد IKAZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3IKAZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
نام لاتین شرکت Isfahan Kesht Agr.
کد 4 رقمی شرکت IKAZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3IKAZ0005
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه زراعت و خدمات وابسته
زیرگروه کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی