ورنا - سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ورنا
نماد 30 رقمی سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌
کد 5 رقمی نماد RENA1
کد 12 رقمی نماد IRO1RENA0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌
نام لاتین شرکت Rena Investment
کد 4 رقمی شرکت RENA
کد 12 رقمی شرکت IRO1RENA0008
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری