ورنا - سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

آخرین تغییرات

1402/12/12 12:29:58
آخرین قیمت 6970.0000 6.9
اولین قیمت 6520 0
بیشترین قیمت 6970.0000 6.9
کمترین قیمت 6520.0000 0
قیمت پایانی 6890 5.67
قیمت پایانی روز قبل 6520
حداکثر قیمت مجاز 6970.00 6.9
حداقل قیمت مجاز 6070.00 -6.9
تعداد معاملات 1454
حجم معاملات 34205577
ارزش معاملات 235533383600
میانگین حجم ماه 26303978

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 34205577 0
حجم فروش 26905577 7300000
تعداد خرید 217 0
تعداد فروش 573 3

شناسه سهام

نماد فارسی ورنا
نماد 30 رقمی سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌
کد 5 رقمی نماد RENA1
کد 12 رقمی نماد IRO1RENA0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌
نام لاتین شرکت Rena Investment
کد 4 رقمی شرکت RENA
کد 12 رقمی شرکت IRO1RENA0008
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه سایر قطعات یدکی و وسایل نقلیه موتوری