وخارزم - سرمایه گذاری خوارزمی

آخرین تغییرات

1402/12/02 12:29:53
آخرین قیمت 1718 -0.41
اولین قیمت 1720 -0.29
بیشترین قیمت 1740.0000 0.87
کمترین قیمت 1700 -1.45
قیمت پایانی 1712 -0.75
قیمت پایانی روز قبل 1725
حداکثر قیمت مجاز 1845.00 6.96
حداقل قیمت مجاز 1605.00 -6.96
تعداد معاملات 1475
حجم معاملات 30833564
ارزش معاملات 52778590464
میانگین حجم ماه 52521733

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 17478039 13355525
حجم فروش 30830356 3208
تعداد خرید 350 6
تعداد فروش 291 1

شناسه سهام

نماد فارسی وخارزم
نماد 30 رقمی سرمایه گذاری خوارزمی
کد 5 رقمی نماد IKHR1
کد 12 رقمی نماد IRO1IKHR0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
نام لاتین شرکت S*Kharazmy Invest
کد 4 رقمی شرکت IKHR
کد 12 رقمی شرکت IRO1IKHR0000
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی