وخارزم - سرمایه گذاری خوارزمی

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وخارزم
نماد 30 رقمی سرمایه گذاری خوارزمی
کد 5 رقمی نماد IKHR1
کد 12 رقمی نماد IRO1IKHR0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
نام لاتین شرکت S*Kharazmy Invest
کد 4 رقمی شرکت IKHR
کد 12 رقمی شرکت IRO1IKHR0000
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی