خمحور - تولیدمحورخودرو

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی خمحور
نماد 30 رقمی تولیدمحورخودرو
کد 5 رقمی نماد TMKH1
کد 12 رقمی نماد IRO1TMKH0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت تولیدمحورخودرو
نام لاتین شرکت VAMCO
کد 4 رقمی شرکت TMKH
کد 12 رقمی شرکت IRO1TMKH0002
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری