ثاصفا - شرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ثاصفا
نماد 30 رقمی شرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌
کد 5 رقمی نماد SESP1
کد 12 رقمی نماد IRO7SESP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت شرکت‌ ساختمان‌ اصفهان‌
نام لاتین شرکت Isfahan Const.
کد 4 رقمی شرکت SESP
کد 12 رقمی شرکت IRO7SESP0009
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات
زیرگروه پیمانکاری املاک و مستغلات