ممسنی - پتروشیمی ممسنی

آخرین تغییرات

1402/12/12 12:27:02
آخرین قیمت 13960.0000 -2.51
اولین قیمت 13900 -2.93
بیشترین قیمت 14130.0000 -1.33
کمترین قیمت 13900.0000 -2.93
قیمت پایانی 14310 -0.07
قیمت پایانی روز قبل 14320
حداکثر قیمت مجاز 14740.00 2.93
حداقل قیمت مجاز 13900.00 -2.93
تعداد معاملات 10
حجم معاملات 37943
ارزش معاملات 527764590
میانگین حجم ماه 169816

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 31254 6689
حجم فروش 37943 0
تعداد خرید 5 1
تعداد فروش 6 0

شناسه سهام

نماد فارسی ممسنی
نماد 30 رقمی پتروشیمی ممسنی
کد 5 رقمی نماد PMMP1
کد 12 رقمی نماد IRO7PMMP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت پتروشیمی ممسنی
نام لاتین شرکت Mamasani Petro.
کد 4 رقمی شرکت PMMP
کد 12 رقمی شرکت IRO7PMMP0008
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود