پتروما - صندوق س.بخشی پتروشیمی دماوند-ب

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی پتروما
نماد 30 رقمی صندوق س.بخشی پتروشیمی دماوند-ب
کد 5 رقمی نماد GONF1
کد 12 رقمی نماد IRT3GONF0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س.بخشی پتروشیمی دماوند-ب
نام لاتین شرکت Damavand Petro ETF
کد 4 رقمی شرکت GONF
کد 12 رقمی شرکت IRT3GONF0001
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری بخشی