جهش - صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی جهش
نماد 30 رقمی صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی
کد 5 رقمی نماد JHSH1
کد 12 رقمی نماد IRT1JHSH0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی
نام لاتین شرکت Shetab Farabi ETF
کد 4 رقمی شرکت JHSH
کد 12 رقمی شرکت IRT1JHSH0002
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام