شاراک - پتروشیمی شازند

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شاراک
نماد 30 رقمی پتروشیمی شازند
کد 5 رقمی نماد PARK1
کد 12 رقمی نماد IRO1PARK0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت پتروشیمی شازند
نام لاتین شرکت Shazand Petr.
کد 4 رقمی شرکت PARK
کد 12 رقمی شرکت IRO1PARK0008
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود