شپنا - پالایش نفت اصفهان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شپنا
نماد 30 رقمی پالایش نفت اصفهان
کد 5 رقمی نماد PNES1
کد 12 رقمی نماد IRO1PNES0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت پالایش نفت اصفهان
نام لاتین شرکت S*Isf. Oil Ref.Co.
کد 4 رقمی شرکت PNES
کد 12 رقمی شرکت IRO1PNES0000
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
زیرگروه تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی