صفولا605 - صکوک اجاره فولاد605-بدون ضامن

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صفولا605
نماد 30 رقمی صکوک اجاره فولاد605-بدون ضامن
کد 5 رقمی نماد AE771
کد 12 رقمی نماد IRB6AE770651
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک اجاره فولاد605-بدون ضامن
نام لاتین شرکت Sukuk M Folad 605
کد 4 رقمی شرکت AE77
کد 12 رقمی شرکت IRB6AE770659
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید آهن و فولاد پایه