وگردش - بانک گردشگری

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وگردش
نماد 30 رقمی بانک گردشگری
کد 5 رقمی نماد GRDZ1
کد 12 رقمی نماد IRO7GRDZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت بانک گردشگری
نام لاتین شرکت Tourism Bank
کد 4 رقمی شرکت GRDZ
کد 12 رقمی شرکت IRO7GRDZ0003
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه بانکها و موسسات اعتباری
زیرگروه سایر واسطه های پولی