لپیام - گسترش صنایع پیام

آخرین تغییرات

1402/12/12 12:25:09
آخرین قیمت 70700.0000 -2.95
اولین قیمت 70700 -2.95
بیشترین قیمت 70700.0000 -2.95
کمترین قیمت 70700.0000 -2.95
قیمت پایانی 72850 0
قیمت پایانی روز قبل 72850
حداکثر قیمت مجاز 75000.00 2.95
حداقل قیمت مجاز 70700.00 -2.95
تعداد معاملات 8
حجم معاملات 17676
ارزش معاملات 1249693200
میانگین حجم ماه 538693

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 17676 0
حجم فروش 17676 0
تعداد خرید 8 0
تعداد فروش 1 0

شناسه سهام

نماد فارسی لپیام
نماد 30 رقمی گسترش صنایع پیام
کد 5 رقمی نماد PYAP1
کد 12 رقمی نماد IRO7PYAP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت گسترش صنایع پیام
نام لاتین شرکت Payam Ind.
کد 4 رقمی شرکت PYAP
کد 12 رقمی شرکت IRO7PYAP0008
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
زیرگروه گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته