لپیام - گسترش صنایع پیام

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی لپیام
نماد 30 رقمی گسترش صنایع پیام
کد 5 رقمی نماد PYAP1
کد 12 رقمی نماد IRO7PYAP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت گسترش صنایع پیام
نام لاتین شرکت Payam Ind.
کد 4 رقمی شرکت PYAP
کد 12 رقمی شرکت IRO7PYAP0008
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
زیرگروه گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته