فزر - پویا زرکان آق دره

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فزر
نماد 30 رقمی پویا زرکان آق دره
کد 5 رقمی نماد PZAZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3PZAZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت پویا زرکان آق دره
نام لاتین شرکت Pouya Zarkan
کد 4 رقمی شرکت PZAZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3PZAZ0009
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه استخراج کانه های فلزی
زیرگروه استخراج کانه فلزی غیرآهن