کرمان462 - مرابحه کرمان موتور-اکسیر040602

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/03/01 06:12:22
آخرین قیمت 990700.0000 1.7
اولین قیمت 990700.0000 1.7
بیشترین قیمت 990700.0000 1.7
کمترین قیمت 990700 1.7
قیمت پایانی 974150 0
قیمت پایانی روز قبل 974150
حداکثر قیمت مجاز 1022850.00 5
حداقل قیمت مجاز 925450.00 -5
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
میانگین حجم ماه 401667

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 0 10000
حجم فروش 5000 5000
تعداد خرید 0 2
تعداد فروش 1 1

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی کرمان462
نماد 30 رقمی مرابحه کرمان موتور-اکسیر040602
کد 5 رقمی نماد KM8Q1
کد 12 رقمی نماد IRB3KM080461
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت مرابحه کرمان موتور-اکسیر040602
نام لاتین شرکت Ker.Motor2MRB25824
کد 4 رقمی شرکت KM08
کد 12 رقمی شرکت IRB3KM080464
بازار بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک مرابحه

تبادل نظر