غدانه - پنبه و دانه های روغنی خراسان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی غدانه
نماد 30 رقمی پنبه و دانه های روغنی خراسان
کد 5 رقمی نماد KCOZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3KCOZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت پنبه و دانه های روغنی خراسان
نام لاتین شرکت Khorasan Oilseeds
کد 4 رقمی شرکت KCOZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3KCOZ0005
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه تولید روغن های حیوانی و نباتی