ثنام - س ساختمانی ب نام آوران مهندسی

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ثنام
نماد 30 رقمی س ساختمانی ب نام آوران مهندسی
کد 5 رقمی نماد CNAP1
کد 12 رقمی نماد IRO7CNAP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت س ساختمانی ب نام آوران مهندسی
نام لاتین شرکت Namavaran Co.
کد 4 رقمی شرکت CNAP
کد 12 رقمی شرکت IRO7CNAP0006
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات
زیرگروه املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده