سی تیپ2ن20 - گواهی سیمان تیپ2کویر کاشان(ن)

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سی تیپ2ن20
نماد 30 رقمی گواهی سیمان تیپ2کویر کاشان(ن)
کد 5 رقمی نماد N0201
کد 12 رقمی نماد IRK2N0200001
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت گواهی سیمان تیپ2کویر کاشان(ن)
نام لاتین شرکت CementTip2Kavir
کد 4 رقمی شرکت N020
کد 12 رقمی شرکت IRK2N0200009
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه سیمان، آهک و گچ
زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ